Hareskov fitness, baggrund og ide

Baggrund og idegrundlag

Der etableres et attraktivt træningscenter i en del af Hareskov Hallen med træningsudstyr af professionel kvalitet.

Det er ambitionen at vi med dette initiativ kan skabe (endnu) mere idrætsaktivitet i området omkring hallen og den kommende kunstgræsbane, og generelt medvirke til en bedre udnyttelse af lokalområdets faciliteter.


Etableringen af Hareskov Fitness sker i samarbejde med ’Bevæg Dig For Livet Fitness’ – et samarbejde mellem DIF og DGI, som har rådgivet i forbindelse med etableringen af ca. 200 foreningsdrevne fitnesscentre i Danmark. 


Igennem  rådgivning og sparring fra BDFL Fitness sikres det, at træningscentret indholdsmæssigt er designet bedst muligt til de forskellige målgrupper, og at der etableres en stabil og hensigtsmæssig model for drift af centeret – baseret på frivillige kræfter.

 

Hareskov Fitness bliver etableret som en afdeling i Hareskov IF Fodbold, der har 700 medlemmer i alderen mellem 3 og 78 år. 

Videre perspektiver

I de kommende faser for foreningen er det ambitionen at udvide med holdbaseret træning. Holdttræning, vil potentielt kunne foregå i selve fitnesslokalet, i Hallen, i en af de nærved liggende gymnastiksale eller udendørs.


Der er desuden dialog med kommunen om at udnytte yderligere kvadratmeter i hallen, såfremt kapaciteten i nuværende lokale viser sig for lille.

På sigt håber vi at  initiativet være en løftestang til at få en mere permanent åbningstid i hallens cafeteria med afsæt i frivillige kræfter og dermed skabe et mødested for aktivitet og dyrkelse af det lokale fællesskab.