Regler og retningslinjer

Medlemskab og adgang:

 • Før du må træne, skal du have en introduktionstime med en af foreningens instruktører.
 • Træning og ophold er først tilladt når adgangskort er betalt og  modtaget samt medlemskontingentet er betalt.
 • Adgangskortet er personligt og må ikke overdrages eller udlånes til andre.
 • Adgangskortet skal altid medbringes og på forespørgsel fremvises til instruktøren, et medlem af bestyrelsen eller medlemmer udpeget af bestyrelsen.
 • Det er kun tilladt at træne i lokalet når adgangskortet er registreret ved dørlåsen.
 • Misbrug af adgangskortet (f.eks. låne ud, lukke andre ind) medfører øjeblikkeligt tab af medlemskab og betalt gebyr og kontingent
 • Omklædning skal ske i omklædningsrummene.
 • Tasker, ekstra tøj eller andre medbragte ting skal låses ind i skabene udenfor fitnessrummet og skabet skal tømmes efter brug


Træning:

 • Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Hareskov Fitness. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.
 • Ophold og færden i træningslokalet er på eget ansvar.
 • Det enkelte medlem må selv sørge for at være dækket af en Fritids-og ulykkesforsikring.
 • Aldersgrænsen er 9. klasse og opefter
 • Udendørs fodtøj må ikke benyttes.
 • Madvarer må IKKE indtages i lokalet.
 • Overkroppen skal altid være dækket.
 • Når en øvelse er afsluttet, sættes vægtskiver, stænger og håndvægte m.v. på plads i de respektive stativer.
 • Hvis redskaberne med vold bliver ødelagt, påhviler erstatningspligten skadevolderen.
 • Den sidste som forlader træningslokalet skal slukke og lukke.
 • Doping er forbudt og der er nultolerance overfor dopingsyndere.
 • Alle maskiner skal rengøres efter brug
 • Det er tilladt at høre ens egen musik på klubbens højtalere, men hvis der efterfølgende kommer andre i lokalet som ikke har lyst til at høre musik skal man slukke for det hvis man bliver bedt om det
 • Alkohol og rygning er forbudt i lokalet


GOD TRÆNING